DOELSTELLING
Doelstelling


> Genieten van rust en ruimte van ’t Schöttincksflier
> Nuttige- en zinvolle dagbesteding
> Een dagbesteding aanbieden waar cliënten zich prettig en welkom voelen
> Achteruitgang van de algehele conditie zoveel mogelijk beperken


Alles mag, niets moet!


De cliënten hoeven niet te presteren!

Kortom: door tevreden bezig te zijn in een natuurlijke omgeving, het omgaan met mens en dier, in regelmatig terugkerende bezigheden, bieden wij de cliënten een nuttige- en zinvolle dagbesteding en structuur.

Naast bovenstaande worden mantelzorgers ontlast. Iets wat we uit eigen ervaring ook belangrijk vinden.




Meerwaarde

De meerwaarde van een zorgboerderij is dat de dagopvang aansluit bij de leefwijze van ouderen die behoefte hebben aan contacten en activiteiten op de boerderij.

Het werk op de boerderij is zeer gevarieerd en nauw verbonden met de seizoenen van het jaar.

Seizoensgebonden activiteiten versterken de motivatie en de betrokkenheid van de cliënten. Het agrarische werk daagt uit tot activiteit. Er gaat een positieve werking uit van het aanwezig zijn in de natuur, het verzorgen van de dieren en de werkzaamheden op het erf en in de tuin. Daar bij zijn cliënten lichamelijk en geestelijk actief, hebben sociale contacten en voelen ze zich ergens verantwoordelijk voor.